Không giới hạn truy cập internet

Internet cho khách kinh doanh, du lịch

Thuê theo ngày hay tuần hay tháng

Hóa đơn được tính trong 30 ngày

Lợi ích khổng lồ  vì chỉ với 8900 yên cho 30 ngày

700 yên / ngày

Miễn phí công cụ, đăng ký, và hủy bỏ

Tránh được phí chuyển vùng điệ n thoại khi ở Nhật Bản →hãy thuê ngay Router Wifi

Nhanh chóng – Tốc độ truy cập cao

Dễ dàng – Mở thiết bị và nhận tín hiệu đường truyền của bạn

Hạnh phúc – việc kết nối rộng rãi cho 8 người dùng/ thiết bị

Tiện lợi – Được truyền tới bạn, luôn sẵn sàng phục vụ

                                                                read more