Contact Us

Làm ơn liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây trường hợp quý khách có câu hỏi hoặc thắc mắc

Chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn trong trường hợp cần thiết

Tầng 8 Tòa nhà Imasusani Bldg 

 Tokyo-to, Taito-ku, Uneno 1-11-9 

Ma bill: 110-0005

TEL: 03-5812-8321

FAX: 03-5812-8366

Thời gian liên lạc

13:00 ~ 19:00 (mon~fri)

 

コードを入力してください。:

メモ: * は入力必須項目です