Nhận

Nói chung , chúng tôi sẽ giao thiết bị thuê đên tận khách sạn hoặc đến địa chỉ theo yêu cấu.
Chũng tôi cũng có thể gửi tại bưu điện tại sân bay nơi bạn đến và có thể nhận thiết bị.
Chúng tôi gửi thiết bị thuê trong một túi đện nhỏ , bao gồm cả thiết bị xạc , trả lại trong Phong bì và bảng hướng dẫn sử dụng đơn giản.

Trả Lại

Khi trả lại thiết bị thuê, xin hãy trả cùng với xạc  để trong túi sách hoặc phong bao khi bàn giao – bạn có thể  gửi thiết bị ở quầy dịch vụ vận chuyển của nhật Bản. Hoặc có thể hỏi nhân viên sảnh khách sạn  để gửi thiết bị. Có quầy  gửi đồ ở sân bay (nhưng không phải hộp sau khi đã qua cửa kiểm soát hộ chiêu).

( Quầy vận chuyển dịch vụ : Bưu điện Nhật bản, Kuroneko, Quầy dịch vụ tại sân bay)
Cước Phí sẽ bắt đầu ngay từ ngày sử dụng dịch vụ và kết thúc vào ngày bạn gửi trảthiết bị thuê cho chúng tôi.

Phí vận chuyển ( cho trả lại)

thành phố

Japanpost

Yen

Kuroneko

Yen

Sagawa

Yen

Aichi 700 740  
Akita 700 840  
Aomori 700 840  
Chiba 700 740  
Ehime 900 1050  
Fukui 700 740  
Fukuoka 1100 1160  
Fukushima 700 1050  
Gifu 900 740  
Gumma 700 740  
Hiroshima 900 950  
Hokkaido 1100 1160  
Hyogo 800 840  
Ibaraki 700 740  
Ishikawa 700 740  
Iwate 700 840  
Kagawa 900 1050  
Kagoshima 1100 1160  
Kanagawa 700 740  
Kochi 900 1050  
Kumamoto 1100 1160  
Kyoto 700 840  
Mie 700 740  
Miyagi 700 1050  
Miyazaki 700 1160  
Nagano 700 740  
Nagasaki 1100 1160  
Nara 700 840  
Niigata 700 740  
Oita 1100 1160  
Okayama 900 950  
Okinawa 1200 1260  
Osaka 700 840  
Saga 900 1160  
Saitama 700 740  
Shiga 900 840  
Shimane 900 950  
Shizuoka 700 740  
Tochigi 700 740  
Tokushima 900 1050  
Tokyo 600 740  
Tottori 900 950  
Toyama 700 740  
Wakayama 800 840  
Yamagata 700 1050  
Yamaguchi 900 950  
Yamanashi 700 740