Tránh được phí chuyển vùng điệ n thoại khi ở Nhật Bản →hãy thuê ngay Router Wifi

Giá cho thuê

Phí giao hàng

Khách sạn, nơi cư trú, nhà riêng, văn phòng

Giao hàng 840 Yên

Chi phí tự vận chuyển trả lại

Giao hàng tại sân bay

Giao hàng tận nơi 1690 Yên

Chi phí tự vận chuyển trả lại

** Sân bay quốc tế  Chitose: không thể gửi.

Hướng dẫn đặt hàng

1. Nơi yêu cầu         

2. Vận chuyển ngay ngày hôm sau

3. Tính phí phân phối dịch vụ

4. Chính sách hoàn trả: 

Coming with your family or a group of friend? 

Check of our popular devices is our personal Wi-Fi (Mi-Fi) device. This item allows you to connect to 5-10 different devices (User) at the same time and enjoy the unlimited use Hi-Speed the internet.

Bảo hiểm (Tùy chọn dịch vụ)

Khách hàng phải chịu trách nhiệm cho một khoản phí phạt trong trường hợp thiệt hại và mất mát. Lệ phí như sau: 
thiết bị 42.000 Yên, thẻ SIM 5.000 Yên, cáp USB 1.500 Yên, sạc 5.000 Yên, Pin 6.000 Yên.

 

Bảo hiểm Tùy chọn dịch vụ:

        Có sẵn trong đó khách hàng chỉ trả 90% cho thiệt hại chung và bị dính nước; và 50% cho giá gốc trong thời gian thiệt hại và hoặc các trường hợp mất mát.         

        Khách hàng sẽ được tùy ý tại thời điểm một ứng dụng, và sẽ cung cấp cho các dịch vụ tùy chọn bảo hiểm của chúng tôi.Bảo hiểm đền bù giá cơ sở truyền thông và không bồi thường thiệt hại mà khách hàng và các bên thứ ba có được theo hành vi trộm cắp.Khách hàng phải nộp giấy chứng nhận vấn đề tại đồn cảnh sát gần nhất để chứng nhận một hành vi trộm cắp cho chúng tôi. Nó không thể được điều chỉnh nếu không có giấy trình bày.

       Phí dịch vụ tùy chọn được đổi mới 30 ngày khi một khoảng thời gian cho thuê được thay đổi bằng cách mở rộng, nó được tự động gia hạn của từng ngày (30), và hủy bỏ trong quá trình sử dụng thì không thể thực hiện.


Mô tả phí cho thuê

PHÍ CHO THUÊ-Không tính chi phí cho thuê  nếu xảy ra vấn đề của các thiết bị  được sử dụng hay không.-Cho WIMAX và EMobile là 700 Yên mỗi ngày, FOMA là 830 ên mỗi ngày.-Phí truy cập Internet đã được bao gồm trong tiền cho thuê.-Thanh toán sẽ được tóm tắt theo kế hoạch dịch vụ cá nhân theo tháng hoặc hơn hai tháng một lần.


Rent a Wi-Fi / Mi-fi (Mobile internet; Hotspot wi-fi) for internet access form anywhere in Japan

Your benefits with our service in Japan.

  1. High-speed internet HOTSPOT : 40~75Mbps. 
  2. Unlimited internet access
  3. Easy pick-up: We will delivery a wifi router to your Hotel or Office or Resident house in Japan or the Airport
  4. No need installed required for any devices.
  5. Flexible Wi-Fi rental policy: Starting from 3Days.
  6. You can use VISA, Master, and AmEx Card.
  7. No deposit required for the rental items.