E-Moible LTE 75Mbps
¥2,490
カートに追加
  • Available

Phí giao hàng

Khách sạn, nơi cư trú, nhà riêng, văn phòng

Giao hàng 840 Yên

Chi phí tự vận chuyển trả lại

Giao hàng tại sân bay

Giao hàng tận nơi 1690Yên

Chi phí tự vận chuyển trả lại

** Sân bay quốc tế Chitose: không thể gửi.

Bảo hiểm (Tùy chọn dịch vụ)

Khách hàng phải chịu trách nhiệm cho một khoản phí phạt trong trường hợp thiệt hại và mất mát. Lệ phí như sau:
thiết bị 42.000 Yên, thẻ SIM 5.000 Yên, cáp USB 1.500 Yên, sạc 5.000 Yên, Pin 6.000 Yên.

 

Bảo hiểm Tùy chọn dịch vụ:

Có sẵn trong đó khách hàng chỉ trả 90% cho thiệt hại chung và bị dính nước; và 50% cho giá gốc trong thời gian thiệt hại và hoặc các trường hợp mất mát.

Khách hàng sẽ được tùy ý tại thời điểm một ứng dụng, và sẽ cung cấp cho các dịch vụ tùy chọn bảo hiểm của chúng tôi.Bảo hiểm đền bù giá cơ sở truyền thông và không bồi thường thiệt hại mà khách hàng và các bên thứ ba có được theo hành vi trộm cắp.Khách hàng phải nộp giấy chứng nhận vấn đề tại đồn cảnh sát gần nhất để chứng nhận một hành vi trộm cắp cho chúng tôi. Nó không thể được điều chỉnh nếu không có giấy trình bày.

Phí dịch vụ tùy chọn được đổi mới 30 ngày khi một khoảng thời gian cho thuê được thay đổi bằng cách mở rộng, nó được tự động gia hạn của từng ngày (30), và hủy bỏ trong quá trình sử dụng thì không thể thực hiện.